המקום
www.ha-makom.eu       בייה     Vayikra.pdf (215.66KB)
Vayikra.pdf (215.66KB)
TZAV.pdf (176.06KB)
TZAV.pdf (176.06KB)
Shemini.pdf (201.56KB)
Shemini.pdf (201.56KB)
Achrei mot.pdf (275.63KB)
Achrei mot.pdf (275.63KB)
Kedoshim.pdf (215.14KB)
Kedoshim.pdf (215.14KB)
Emor.pdf (205.22KB)
Emor.pdf (205.22KB)