המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

Dieper inzicht met Gematria: