המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

Bereshiet (Genesis)


Bereshiet.pdf (201.39KB)
Bereshiet.pdf (201.39KB)

 

Noach.pdf (110.99KB)
Noach.pdf (110.99KB)Lech Lecha.pdf (107.08KB)
Lech Lecha.pdf (107.08KB)


Chayei Sarah.pdf (185.25KB)
Chayei Sarah.pdf (185.25KB)
Toledot.pdf (194.56KB)
Toledot.pdf (194.56KB)
Vayetze.pdf (169.52KB)
Vayetze.pdf (169.52KB)
Vayishlach.pdf (175.18KB)
Vayishlach.pdf (175.18KB)
Vayeshev.pdf (159.98KB)
Vayeshev.pdf (159.98KB)
Miketz.pdf (101.72KB)
Miketz.pdf (101.72KB)
Vayigash.pdf (191.94KB)
Vayigash.pdf (191.94KB)
Vayechi.pdf (196.83KB)
Vayechi.pdf (196.83KB)