המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

Wat betekent het woord Mashiach