המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

Vayikra 5784/ 2024


 

Vayikra 2023.pdf (315.26KB)
Vayikra 2023.pdf (315.26KB)
Tzav 2023.pdf (255.91KB)
Tzav 2023.pdf (255.91KB)
Shemini 2023.pdf (227.53KB)
Shemini 2023.pdf (227.53KB)
TaZria 2024.pdf (217.06KB)
TaZria 2024.pdf (217.06KB)
Metzora 2024.pdf (218.95KB)
Metzora 2024.pdf (218.95KB)