המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

Valkuilen bij het gebruik van Strong's Numbers