המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

Een langdurige leugen.