המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

De wekelijkse Parasha is hier te downloaden.Metzora 2024.pdf (218.95KB)
Metzora 2024.pdf (218.95KB)