המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

Shemot / Exodus 5784/2023.


Beshalach 2023.pdf (272.75KB)
Beshalach 2023.pdf (272.75KB)
Yitro 2023.pdf (284.74KB)
Yitro 2023.pdf (284.74KB)
Mishpatim 2023.pdf (279.95KB)
Mishpatim 2023.pdf (279.95KB)
Terumah 2023.pdf (279.44KB)
Terumah 2023.pdf (279.44KB)
Tetzave 2023.pdf (317.2KB)
Tetzave 2023.pdf (317.2KB)
Ki Tisa 2023.pdf (292.19KB)
Ki Tisa 2023.pdf (292.19KB)
Pekudei 2023.pdf (275.6KB)
Pekudei 2023.pdf (275.6KB)