המקום
www.ha-makom.eu       בייה     

 Waarom deze naam ha-Makom.

In het Hebreeuws betekent Makom  plaats. Een plaats die bruist van Joodse activiteit staat ook wel bekend als een Makom Torah.
Als, de hemel verhoede, je een afkeurende frons krijgt als je in de sjoel gaat zitten, dan kan het zijn dat je per ongeluk iemands Makom kavuah, vaste plaats hebt ingenomen. (Natuurlijk mag je in de sjoel nooit, en nog minder, om welke reden dan ook afkeurend fronsen.) 
Een verrassend en interessant gebruik van het woord Makom is dat het ook als naam van HaShem wordt gebruikt. Mitzvot zoals Shabbat en Kashrut, waarbij andere mensen niet direct betrokken zijn, staan ​​bekend als mitswot bein adam ve-Makom, de mitswot tussen mensen en HaShem. Een traditionele manier om rouwenden te troosten is om te zeggen HaMakom yenachem otcha, Mag de Plaats (HaShem) je troosten. 
De Midrasj (Bereishit Rabba 68:5) legt het inzicht achter dit gebruik uit: Hij (HaShem) is de plaats van de wereld, en de wereld is niet Zijn plaats. HaShem wordt niet op een bepaalde locatie gevonden, maar HaShem is aanwezig op alle plaatsen.
Misschien verklaart dit waarom het woord Makom in de twee bovenstaande voorbeelden voor HaShem (God) wordt gebruikt. Mitzvot bein adam le-Makom zijn niet gericht op een bepaalde persoon, maar op HaShem die alomtegenwoordig is: de formule HaMakom yenachem herinnert de rouwende eraan dat HaShem, de bron van troost, niet ver weg is, maar overal kan worden gevonden.


Wie ik ben.

 Mijn naam is Jaacov Adriaan Noorland.


Al sinds jaar en dag was ik op zoek naar antwoorden. Antwoorden die veelal niet gegeven konden worden op de reguliere manier. Gefascineerd tijdens mijn reis in Israël en wat ik daar in Israël heb aangetroffen, heb ik dan ook een grote liefde voor dit land en de bewoners gekregen. Veelal door studie van wie mijn voorouders waren mocht ik tot de ontdekking komen dat er een grote hoeveelheid aan Joodse mensen in onze Familie waren en zijn. De Torah (eerste 5 boeken van de Bijbel) spelen nu een grote rol in mijn leven zeker omdat aan het Joodse volk beloften en plichten zijn gedaan door HaShem (G-D). 
Door veel te studeren en het mij zoveel als mogelijk machtig maken van de Heilige taal kwam ik al snel tot de conclusie dat er met de vertalingen veel mis is gegaan. Daarom ook deze website, wat kan u zoal vinden op deze site; o.a een studie/samenvatting van de diverse Parsiot (meervoud van de wekelijkse Parasha) en natuurlijk mystieke studie's vanuit de Kabbalah enz enz. Dit omdat er heel veel te ontdekken is en waardoor u een meer helder zicht en beter begrip zal krijgen van wie HaShem (G-d) is. Zoals u misschien zal begrijpen heb ik geen enkele binding meer met het zogeheten christendom, omdat er misvattingen zijn die men bewust in stand houdt. Zelf heb ik vele omzwervingen moeten (mee) maken om tot deze conclusie te komen. Uiteraard mag u denken wat u wil alleen ik wijd er geen enkele discussie over er is maar één waarheid. De site is echt alleen maar bedoeld om inzicht te verschaffen in wat men in de volksmond het Joodse geloof te geven. Ik respecteer ieders mening maar christendom is naar mijn mening een geloof wat mij betreft geen waarheid bevat wie de werkelijke verlosser is. Dit alles kunt ook u ontdekken door studie met een open hart en geest. Uiteraard zijn deze op mijn website mijn persoonlijke inzichten en er kan dan ook door u een andere opvatting/menig over bepaalde onderwerpen zijn. 

 
 Wat kan u zoal vinden op deze website.

Op deze website kan u stukken vinden die diepere lagen hebben van wat er in div. geschriften staan, zoals al gezegd zijn dit mijn persoonlijke gedachten. En net als ieder ander persoon die werkelijk geïnteresseerd is in het Judaïsme, schrijf ik hier mijn gedachtes over bepaalde onderwerpen en u kunt die meelezen. Door middel van studie probeer ik te doorgronden wat de schepper van Hemel en Aarde bedoeld, het uitstrekken naar Hem is een verplichting van elk mens. Ik lees/studeer uit alle bronnen die voorhanden zijn wat betreft een onderwerp, dit is niet alleen de Tenach maar ook Midrash en Zohar en Talmud enz. de enige weg om verder te komen is door studie, studie en nog eens studie.


God roept ieder mens overeenkomstig zijn aard. Sommigen roept Hij fluisterend, en anderen schreeuwt Hij toe.
Het hangt er allemaal van af hoever ieder verwijderd is van zijn Schepper.
(Rabbi Nachman)

U kunt op de website de diverse studies lezen in Pdf formaat het is niet de bedoeling dat U deze zonder toestemming verspreidt. 
Uiteraard zijn ze vrij om uw eigen studie waardevoller te maken.